نقش تغذیه در پوکی استخوان

تغذیه پر پیشگیری از پوکی استخوان و کاهش شدت پوکی استخوان نقش پر رنگی دارد. متاسفانه خیلی از عزیزانی که مبتلا به پوکی استخوان شدند اضافه وزن و چاقی دارند…

ادامه خواندننقش تغذیه در پوکی استخوان