کالری مصرفی کشتی

تعداد کالری مصرفی کشتی بسته به عوامل مختلفی مانند مدت زمان، شدت، وزن کشتی‌گیر و متابولیسم فردی می‌تواند متفاوت باشد. به طور متوسط، فردی که حدود 180 پوند (82 کیلوگرم)…

ادامه خواندنکالری مصرفی کشتی

کالری مصرفی اسکیت

تعداد کالری مصرفی اسکیت به عوامل مختلفی مانند شدت، مدت زمان و وزن بدن فرد بستگی دارد. به طور متوسط، اسکیت می تواند تقریباً 300-600 کالری در ساعت بسوزاند. کالری…

ادامه خواندنکالری مصرفی اسکیت

گالری مصرفی گلف چقدر است؟

به طور متوسط، بازی گلف می تواند به سوزاندن حدود 300-600 کالری در ساعت کمک کند. با این حال، تعداد کالری سوزانده شده می تواند بسته به عواملی مانند وزن…

ادامه خواندنگالری مصرفی گلف چقدر است؟
Read more about the article کالری مصرفی والیبال چقدر است؟
Female volleyball having training on volleyball court

کالری مصرفی والیبال چقدر است؟

تعداد کالری مصرفی والیبال بسته به عواملی مانند شدت بازی، مدت زمان بازی، وزن بدن فردی و میزان تلاش می تواند متفاوت باشد. به طور متوسط، یک فرد با وزن حدود…

ادامه خواندنکالری مصرفی والیبال چقدر است؟

کالری مصرفی صخره نوردی چقدر است؟

تعداد کالری مصرفی صخره نوردی می تواند بسته به عوامل مختلفی مانند شدت، مدت زمان و وزن بدن متفاوت باشد. به طور متوسط، یک فرد با وزن حدود 150 پوند…

ادامه خواندنکالری مصرفی صخره نوردی چقدر است؟

کالری مصرفی دومیدانی چقدر است؟

تعداد کالری مصرفی دومیدانی  می تواند بسته به عوامل مختلفی مانند وزن بدن، مسافت دویدن، شدت و اهداف متفاوت باشد. به طور کلی، دوندگان در هر مایل دویدن تقریباً 100…

ادامه خواندنکالری مصرفی دومیدانی چقدر است؟

کالری مصرفی فوتسال چقدر است؟

تعداد کالری مصرفی در فوتسال می تواند بر اساس عوامل مختلفی مانند شدت بازی، مدت زمان، سطح آمادگی فردی و وزن بدن متفاوت باشد. به طور متوسط، تخمین زده می…

ادامه خواندنکالری مصرفی فوتسال چقدر است؟

کالری مصرفی طناب زدن چقدر است؟

تعداد کالری مصرفی طناب زدن می تواند بسته به عواملی مانند وزن، شدت تمرین و مدت زمان تمرین متفاوت باشد. به طور متوسط ​​طناب زدن می تواند حدود 500-700 کالری…

ادامه خواندنکالری مصرفی طناب زدن چقدر است؟