کالری سنجی چیست؟
کالری سنجی چیست؟
سنجش میزان کالری موجود در غذا یکی از مهم ترین اقداماتی که افراد در رژیم را سردرگم می کند. اما آیا کالری سنجی و شماردن کالری که یک وعده غذایی به همراه دارد می تواند ما را به تناسب اندام نزدیک کند؟ بد نیست ابتدا تعریف جامعی از کالری داشته باشیم. کالری که با نماد […]

سنجش میزان کالری موجود در غذا یکی از مهم ترین اقداماتی که افراد در رژیم را سردرگم می کند. اما آیا کالری سنجی و شماردن کالری که یک وعده غذایی به همراه دارد می تواند ما را به تناسب اندام نزدیک کند؟ بد نیست ابتدا تعریف جامعی از کالری داشته باشیم. کالری که با نماد cal نشان داده می شود درجه حرارتی است که 1 گرم ال به اندازه 1 درجه سلسیوس افزایش دما پیدا می کند. یک کیلو کالری را با نماد kcal نشان می دهند و درجه حرارتی است که برای بالا بدن دمای یک کیلوگرم آب به اندازه 1 درجه سلسیوس نیاز است. در زمینه غذایی که مصرف می کنیم کالری نشان دهنده میزان انرژی است که غذا و نوشیدنی در بدن ما ایجاد می کنند. در واقع اگر انرژی که غذا در اختیار ما قرار می دهد بیشتر از چیزی باشد که به آن نیاز داریم، این انرژی در قالب اضافه وزن خود را نشان می دهد.

مطالب مرتبط  ویتامین در تغذیه نوزاد

کالری سنجی در غذاهای مختلف

همانطور که گفته شد، هر میزان غذایی که مصرف می کنیم، مقداری انرژی در بدن آزاد می کند. اما هر نوع غذا و خوراکی میزان متفاوتی کالری دارد، به همین دلیل افراد با جمع کالری هر یک مواد غذایی اقدام به کالری سنجی می نمایند. برای مثال کربوهیدرات در هر گرم 4 کالری دارد و این در حالی است که هر گرم چربی 9 کالری دارد. این نشان می دهد که غذای چرب میزان چاق کنندگی بیشتری نسبت به کربوهیدرات ها دارند.

کالری سنجی

آیا همه انسان ها به یک میزان کالری نیاز دارند؟

در کالری سنجی گفته می شود که یک انسان بالغ در هر روز بین 2200 تا 2800 کالری نیاز دارد تا بتواند اندام متناسبی داشته باشد. اما این موضوع یک قانون کلی نیست. هر انسان بسته به فعالیت روزانه، متابولیسم بدن و سن خود میزان متفاوتی کالری نیاز دارد. ممکن است که یک خانم که گفته می شود حدود 2200 کالری نیاز دارد روزانه ساعات زیادی ورزش کند، پس می توان نتیجه گرفت برای داشتن اندام متناسب و سالم نیاز به کالری بیشتری دارد. یک مرد بالغ در سن حدود 31 تا 50 سال باید روزانه بین 2800 تا 3000 کالری دریافت کند. اما این میزان می تواند برای یک مرد کارمند زیاد باشد. به صورت کلی گفته یم شود ی مرد با فعالیت بدنی متوسط که قد معمولی دارد و وزن او 79 کیلوگرم است در طول سال های زندگی به میزان گفته کالری نیاز دارد:

سن

کالری مورد نیاز

20 ساله

حدود 2800 کالری

30 ساله

حدود 2728 کالری

40 ساله

حدود 2651 کالری

50 ساله

حدود 2573 کالری

60 ساله

حدود 2496 کالری

70 ساله

حدود 2418 کالری

80 ساله

حدود 2076 کالری

مطالب مرتبط  رژیم کتوژنیک چگونه به نظر می رسد؟

 

همانطور که می بینید در جدول کالری سنجی با افزایش سن میزان کالری مورد نیاز بدن کاهش می یابد. این جدول در صورتی است که در تمام این سال ها فعالیت بدنی شما یکسان و متوسط باشد. بدیهی است که اگر بخواهید وزن خود را کاهش دهید باید از این میزان کالری کمتری مصرف کنید و یا اینکه میزان فعالیت بدنی خود را افزایش دهید.

کلام آخر

متخصصین تغذیه با در نظر گرفتن متابولیسم بدن افراد، سن و میزان فعالیت آن ها در طول روز، اقدام به کالری سنجی و تنظیم رژیم غذایی می نمایند.

×
×

سبد خرید